;

Co najmniej 20-25 LAT. Żywotność jest liczona na podstawie pracy sprężarki czyli ilości przepracowanych przez nią godzin.