;

Urządzenia w wersji split posiadają jednostkę wewnętrzną, wiszącą, niewielkich rozmiarów i zewnętrzną. Monoblok posiada tylko jednostkę zewnętrzną. Dodatkowo w kotłowni znajduje się zbiornik na wodę użytkową oraz w większości zbiornik buforowy.