;

Nie, czynnika nie należy doładowywać. Instalacja jest zamknięta.